ForFarmers Nederland verkoopt akkerbouwactiviteiten (niet veevoer-gerelateerd) aan CZAV

8 december 2017

ForFarmers Nederland heeft een overeenkomst getekend voor de verkoop van haar akkerbouwactiviteiten aan CZAV. Het gaat hierbij om de niet veevoer-gerelateerde producten (zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaden) die ForFarmers aan Nederlandse akkerbouwbedrijven levert. CZAV neemt deze activiteiten, en de daarbij behorende opslaglocatie, met ingang van 5 februari 2018 over. Hiermee is een jaaromzet van ongeveer €13 miljoen gemoeid. ForFarmers ontvangt hiervoor op de overdracht datum €5,65 miljoen.

De verkoop van deze (niet veevoer-gerelateerde) akkerbouwactiviteiten past geheel in de strategie van ForFarmers, die zich specifiek richt op de Total Feed-aanpak voor veehouders. ForFarmers blijft zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen aan klanten verkopen voor de teelt van ruwvoer op het boerenerf. Deze ruwvoeractiviteiten vormen een belangrijk onderdeel van de Total Feed-benadering, en zijn dan ook geen onderdeel van deze verkoop.

CZAV is een innovatieve Nederlandse Coöperatie met een sterke positie in akkerbouwproducten in met name Zuid-Nederland. Het bedrijf richt zich met een brede productportfolio op de akkerbouwsector. CZAV is daarom voor ForFarmers de aangewezen partij om de akkerbouwactiviteiten over te nemen en verder uit te bouwen. De activiteiten zullen worden ondergebracht in een nieuw op te richten entiteit met de naam Agriant B.V. gevestigd in Emmen. Voor de 10 direct betrokken medewerkers van ForFarmers Nederland betekent de verkoop dat zij in dienst komen van Agriant B.V.

“Door de brede productportfolio en innovatiekracht van CZAV is Agriant B.V. in staat om de van ForFarmers overgenomen akkerbouwactiviteiten verder uit te bouwen. Dit is essentieel voor onze akkerbouwklanten en de betrokken medewerkers. Om aan de akkerbouwklanten de juiste producten en advies te kunnen blijven leveren, is focus en innovatiekracht noodzakelijk. In de nieuwe setting is dit beter gewaarborgd. Deze overeenkomst geeft ons, ForFarmers Nederland, de kans om ons volledig te richten op het verstevigen van de Total Feed-aanpak. Die behelst hoogkwalitatieve producten in combinatie van specialistisch advies en hulpmiddelen. Dit alles om een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie op het boerenerf te helpen realiseren. Dat is de kernactiviteit van ForFarmers” aldus Jan Potijk, COO en Directeur ForFarmers Nederland.

“CZAV heeft samen met haar partner-bedrijven een leidende positie als leverancier van kennis en producten in de belangrijkste sectoren van de Nederlandse landbouw. De overname van de akkerbouwactiviteiten van ForFarmers verruimt onze dekking in Nederland én geeft ons een breder netwerk. Dit past in onze strategie om toonaangevend te zijn in de agrarische sector, door het leveren van innovatieve kennis en producten”, aldus Antoon van Vugt, Algemeen Directeur van CZAV.