ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2021

6 mei 2021 - 07:00 uur

Kernpunten eerste kwartaal 20211:

  • Volume Total Feed2: groei (1,8%); als gevolg van autonome volumegroei in de clusters Duitsland/Polen en het Verenigd Koninkrijk en door de overname van De Hoop Mengvoeders in Nederland
  • Volume mengvoer: groei (1,0%); de autonome volumegroei in cluster Duitsland/Polen en de overname van De Hoop Mengvoeders was groter dan de autonome volumedaling in cluster Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk
  • Brutowinst: daling (-2,8%); de stijging in cluster Nederland/België kon de onverwachte daling in cluster Duitsland/Polen in combinatie met de daling in het Verenigd Koninkrijk niet compenseren
  • Onderliggende EBITDA: daling (-12,8%); als gevolg van de brutowinstdaling en ondanks autonome kostenbesparingen.
     

1.    Resultaten en ontwikkelingen van het eerste kwartaal 2021 worden vergeleken met het eerste kwartaal 2020, tenzij anders vermeld
2.    ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)

 

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers: “Het eerste kwartaal 2021 toonde een gemengd beeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020 toen er nog geen sprake was van Covid-19. We zijn dankbaar voor de grote inzet van onze medewerkers in nog immer voortdurende lastige omstandigheden door Covid-19. Onze Total Feed volumes stegen als gevolg van een nagenoeg stabiele autonome volumeontwikkeling versterkt door de twee overnames aan het begin van dit jaar. Het behouden en versterken van onze marktposities onder de huidige, vooral door de impact van de Covid-maatregelen tijdelijk zeer competitieve marktomstandigheden, is in een aantal segmenten echter ten koste gegaan van marge. In deze context is er in Duitsland een aantal contracten afgesloten waarvan de prijsstelling voor onze marge ongunstig is gebleken. Dit heeft in het afgelopen kwartaal een impact gehad op zowel de brutowinst als de onderliggende EBITDA en zal ook in de komende maanden nog tijdelijk van invloed zijn. Naar verwachting zal de totale impact circa €4 miljoen zijn op de onderliggende EBITDA in het eerste halfjaar van 2021. We verwachten derhalve dat de onderliggende EBITDA in het eerste halfjaar 2021 lager zal zijn dan in de eerste zes maanden van 2020.
De overnames van De Hoop Mengvoeders en van Mühldorfer Pferdefutter droegen sinds begin februari 2021 positief bij aan de resultaten van ForFarmers. De integratie van deze bedrijven verloopt voorspoedig en zal dit jaar volledig worden afgerond.”