ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2022

5 mei 2022 - 07:01 uur

Kernpunten eerste kwartaal 20221:

  • Volume Total Feed2:   daling van -7,3%; daling in alle landen behalve in Polen
    Waarvan mengvoer:   daling van -8,2% 
  • Brutowinst:   stijging met 9,3%; vergeleken met zwakke brutowinst in eerste kwartaal 2021 
  • Onderliggende EBITDA:   daling van -47,2%; significant hogere grondstof-, energie- en dieselkosten konden niet volledig worden doorberekend in de keten 

Roeland Tjebbes, CFO en ad-interim CEO van ForFarmers: 
“Het eerste kwartaal van 2022 staat voornamelijk in het teken van de schokkende inval door Rusland in Oekraïne, met schrikbarend menselijk leed tot gevolg. De oorlog heeft ook gevolgen op de beschikbaarheid van grondstoffen; een situatie die we continu monitoren. We zijn er tot nu toe in geslaagd onze klanten te blijven beleveren en uitgaande van de huidige inzichten kunnen we dat voorlopig ook blijven doen. In lijn met onze eerder uitgesproken verwachting konden we de prijsstijgingen van grondstoffen en energie, die als gevolg van de oorlog bovendien nog groter waren dan verwacht, niet volledig doorberekenen in de keten. Vooral hierdoor hebben we in het afgelopen kwartaal een significant lagere onderliggende EBITDA gerealiseerd, ondanks voortdurende besparingen. We zien ondertussen enige beweging in de keten om de consument mee te laten betalen voor de zwaar drukkende grondstof-, energie- en brandstofkosten. Het is echter te vroeg hier conclusies aan te verbinden. De Europese agrarische sector zet zich ondertussen volledig in om op een duurzame manier te blijven zorgen voor voedselzekerheid. Wij dragen hieraan bij door innovatieve oplossingen aan te dragen voor veehouders om hen te helpen productie en rendement op het boerenerf te vergroten en tegelijkertijd de voetafdruk te verlagen. Dit blijft de kern van onze strategie, waarvan de herijking spoedig verloopt. We verwachten hierover na de zomer meer te communiceren volgend op de benoeming door de algemene vergadering van Chris Deen als CEO.” 

1. Resultaten en ontwikkelingen van het eerste kwartaal 2022 worden vergeleken met het eerste kwartaal 2021, tenzij anders vermeld
2. ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie, door ForFarmers aangeduid als DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)