ForFarmers operationele voortgangsrapportage eerste kwartaal 2023

4 mei 2023 - 07:01 uur

Kernpunten eerste kwartaal 20231:

  • Volume Total Feed2: -5,2%; vooral door druk op volumes in varkenssector
    Waarvan mengvoer: -6,4% 
  • Brutowinst: -0,6%; door daling in cluster Nederland/België 
  • Onderliggende EBITDA: +4,5%, vooral door verbetering in Duitsland/Polen en het Verenigd Koninkrijk

Pieter Wolleswinkel, CEO van ForFarmers: 
“Ik vind het een eer om sinds kort ForFarmers als CEO te mogen leiden, in een tijd waarin kansen en bedreigingen kort op elkaar liggen. Om hierop snel en passend te kunnen reageren leggen we de nadruk in onze herziene strategie op lokale aanpak en verantwoordelijkheid. Marktpositie én rendement zijn voor ons belangrijk. Daarom zijn we recent met een reorganisatie gestart, zodat de lokale aanpak effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd. Kennis, innovatiekracht en focus op kostenreductie staan hierin centraal. Volumes staan immers onder druk, zoals ook in het eerste kwartaal. Dit komt vooral door de impact van vogelgriep in het Verenigd Koninkrijk en Polen en de crisis in de varkenssector. Verheugend was echter het goede resultaat in de herkauwerssector in het eerste kwartaal in het Verenigd Koninkrijk. Om bij te dragen aan de transitie van de sector moeten we blijven innoveren en dus ook blijven renderen. Dat zijn basisvoorwaarden. Mijn collega’s en ik zijn ervan overtuigd dat we de aanpassingen kunnen maken in onze aanpak en bedrijfsvoering en dat wij huidige en nieuwe klanten kunnen meenemen in deze transitie. Op deze verandering richten we ons in 2023.” 
 

1.  Resultaten en ontwikkelingen van het eerste kwartaal 2023 worden vergeleken met het eerste kwartaal 2022, tenzij anders vermeld
2. ‘Total Feed’ behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals reststromen uit de voedingsindustrie), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoe
r)