ForFarmers partner in Deltaplan Biodiversiteitsherstel

9 januari 2020
Afbeelding: deltaplan_intro_360x270

Vanuit onze missie ‘For the Future of Farming’ zetten wij ons in voor een duurzame toekomst van onze sector. Biodiversiteit is daarin een belangrijk onderdeel. Als partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken we samen met boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur- en milieuorganisaties aan herstel van de biodiversiteit in Nederland.

Biodiversiteit, wat is dat?

Biodiversiteit is de variatie aan verschillende dieren en planten in een bepaald gebied. In Nederland is dit in bepaalde gebieden niet (meer) in balans. Deltaplan Biodiversiteitsherstel werkt eraan om dit verlies te stoppen en om te buigen naar herstel. Meer informatie? Check hun website, waar uitgebreide informatie staat.

Waarom doet ForFarmers mee?

Duurzaamheid is voor ForFarmers geen hype, maar integraal onderdeel van wat we doen. Niet voor niets is het een van onze kernwaarden. Het past binnen ons beleid om kennis te delen en samen te werken. Door samen te werken bereik je meer.
Feit is dat er in Nederland steeds meer aandacht is voor het thema biodiversiteit. Daarom vindt ForFarmers het belangrijk om samen met andere partijen op te trekken als het gaat over biodiversiteitsherstel in Nederland. Daarnaast kunnen we in dit partnerschap onze kennis delen over bijvoorbeeld bodembeheer en agrarisch landschapsbeheer, maar óók onze kennis over de agrarische sector. Omgekeerd kunnen wij van de andere partners veel leren en bij hen kennis ophalen.

Wat doet ForFarmers al voor biodiversiteitsherstel?

Behoud en herstel van biodiversiteit krijgen op verschillende manieren aandacht binnen ForFarmers. Bijvoorbeeld door onze grondstoffen, zoals soja en palmolie, verantwoord in te kopen om ontbossing tegen te gaan. Maar denk ook aan advies over gewasbescherming en kruidenrijk grasland en de biomassacentrale in Lochem, die zorgt voor het verdienmodel om de houtwallen in Gelderland in stand te houden.