ForFarmers publiceert het Listing Prospectus betreffende de voorgenomen beursgang naar Euronext Amsterdam

17 mei 2016

ForFarmers, de Europese marktleider op het gebied van conventionele en biologische voeroplossingen voor de veehouderij, publiceert vandaag haar registratiedocument en de verrichtingsnota voor aandelen (tezamen het “Listing Prospectus”) in verband met de notering van haar gewone aandelen (de “Aandelen”) aan Euronext Amsterdam (de “Notering”) vanaf 24 mei 2016, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Naar verwachting gaat de handel in de Aandelen op Euronext Amsterdam onder het symbool "FFARM” van start op 24 mei 2016 om 9.00 uur.

Het Listing Prospectus is ingediend bij en goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van het Listing Prospectus zijn gratis verkrijgbaar via de website van ForFarmers.

ForFarmers biedt in verband met de notering geen nieuwe Aandelen aan, noch worden nieuwe Aandelen uitgegeven. Tot de Notering worden de certificaten van Aandelen in ForFarmers, de participatierekeningen en voerequivalenten van FromFarmers verhandeld op een multilateraal handelsplatform. Houders van certificaten van aandelen en participatierekeningen kunnen hun financiële instrumenten omzetten naar Aandelen die op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn, in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden voor een dergelijke omzetting.

Vanaf het moment van de Notering blijven uitsluitend de voerequivalenten verhandelbaar op dit multilaterale handelsplatform.

Voorafgaand aan de notering op Euronext Amsterdam wordt ForFarmers B.V. omgezet naar ForFarmers N.V.

Bijlage: 

Disclaimer
Dit persbericht mag niet worden opgevat als een aanbod tot verkoop of onderdeel van een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de verkoop van effecten. Dit persbericht is geen prospectus in de zin van Richtlijn 2003/71/EC (de Prospectus Richtlijn).