ForFarmers rondt overname De Hoop Mengvoeders af

2 februari 2021 - 06:58 uur

ForFarmers heeft de overname afgerond van De Hoop Mengvoeders, die reeds was aangekondigd op 19 oktober vorig jaar. De vereiste goedkeuringen van de Nederlandse en Duitse mededingingsautoriteiten zijn eind 2020 ontvangen en ook aan de andere voorwaarden voor de voltooiing van de transactie is voldaan. De samenvoeging van ForFarmers en De Hoop Mengvoeders creëert een pluimveevoerorganisatie met een leidende positie op de vleeskuikenmarkt in Nederland, België en Duitsland.

ForFarmers neemt de aandelen in de mengvoer- en de transportactiviteiten over van De Hoop Mengvoeders, inclusief de fabriek en aanpalend onroerend goed. De overnameprijs bestaat uit een vast bedrag van €23 miljoen en een conditionele betaling van maximaal €17 miljoen, afhankelijk van het behalen van overeengekomen doelstellingen voor de gezamenlijke nieuwe organisatie. Het vaste bedrag wordt nu, bij de afronding, in contanten betaald. De conditionele betaling vindt eventueel in 2023 plaats.

De maximale overnameprijs houdt rekening met de bestaande marktomstandigheden en is bepaald op een multiple (op EBITDA) die past binnen de historische bandbreedte die ForFarmers voor acquisities heeft betaald.

De nieuwe combinatie zal worden geleid door Michiel Schreurs, directeur pluimvee ForFarmers Nederland, tezamen met de voormalig eigenaar van De Hoop Mengvoeders, Gert-Jan Buunk, die de verantwoordelijkheid voor de vleeskuikensector op zich zal nemen.