ForFarmers start met inkoop van eigen certificaten (21-04-2015)

21 april 2015

ForFarmers B.V. maakt bekend dat zij start met de inkoop van eigen certificaten van aandelen.
Deze inkoop vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
 

  • Het maximum aantal certificaten van aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 1.500.000, gebaseerd op het huidige aandelenkapitaal van € 1 nominale waarde per gewoon aandeel voor een bedrag van maximaal € 7,5 miljoen.
  • De inkooptransacties worden uitgevoerd in overeenstemming met het mandaat dat door de Algemene Vergadering op 17 april 2015 is gegeven.
  • Het inkoopprogramma start op 21 april 2015. De machtiging van de Algemene Vergadering omvat een periode van uiterlijk 18 maanden en eindigt dus uiterlijk op 17 oktober 2016.
  • Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd door een bank die op het handelsplatform van ForFarmers de certificaten van aandelen zal kopen tijdens open en gesloten periodes en binnen de randvoorwaarden van het inkoopprogramma.


De inkoop vindt plaats ten behoeve van werknemersparticipatieplannen.

ForFarmers zal iedere 7 werkdagen een persbericht publiceren waarin de voortgang in de uitvoering van het programma wordt vermeld.