ForFarmers trekt agendapunt in van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020

14 april 2020 - 07:58 uur

ForFarmers N.V. heeft besloten om agendapunt 6.2 van de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden wordt op 24 april aanstaande:
“Wijziging remuneratiebeleid voor de onderdelen die de Raad van Commissarissen betreffen met ingang van boekjaar 2020”, in te trekken.


De Raad van Commissarissen acht het niet passend om nu aan de Algemene Vergadering een voorstel tot aanpassing van haar eigen remuneratie voor te leggen voor de jaren 2020-2022. Dit houdt in dat het huidige remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering in 2017, van kracht blijft tot aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021.