ForFarmers trekt bijna 6 miljoen aandelen in op 27 juni 2023

27 juni 2023 - 07:00 uur

ForFarmers maakt bekend 5.935.004 aandelen in te trekken op 27 juni 2023. Deze aandelen heeft ForFarmers voor een totaalbedrag van €23.245.424 ingekocht onder het door de algemene vergadering van aandeelhouders in 2021 goedgekeurde inkoopprogramma van eigen aandelen voor een bedrag van maximaal €50 miljoen. Op 15 maart 2022 maakte ForFarmers bekend het inkoopprogramma, dat op 2 december 2021 was gestart, uit prudentie tijdelijk op te schorten. In de operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2022 van 1 november meldde ForFarmers dat het inkoopprogramma niet opnieuw zou worden opgestart.

Het huidige inkoopprogramma van eigen aandelen voor maximaal 625.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €3.125.000,- loopt nog door. Dit programma startte op 18 april 2023 ten behoeve van het nakomen door ForFarmers van haar verplichtingen onder de (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en verplichtingen uit medewerkersparticipatieplannen 2022. Het inkoopprogramma zal eindigen uiterlijk op 31 december 2023, of zoveel eerder als het programma is voltooid. 

Aan alle voorwaarden om tot intrekking van aandelen te kunnen overgaan zijn voldaan. Het
maatschappelijk kapitaal is aangepast in de statuten van ForFarmers, de aankondiging met betrekking tot de voorgenomen intrekking is gedaan en de verklaring van geen verzet is ontvangen van de
Rechtbank.

Na intrekking van de 5.935.004 aandelen zal ForFarmers 89.283.817 geplaatste gewone aandelen hebben, waarvan per vandaag 89.082.499 in omloop. De intrekking van betreffende aandelen heeft geen invloed op de stemverhouding of op het aantal dividendgerechtigde aandelen.