Gesprek met politiek over landbouwtransitie en ondertekening intentieverklaring biogas

17 mei 2024

Gisteren hadden we politiek bezoek in Lochem. Bart Millenaar, kandidaat voor het Europees Parlement namens de VVD, bezocht de provincie Gelderland en kwam ook bij ons langs. Samen met VVD Lochem, André de Groot, Joris Schouten (Biogas 2H2) en de pers hebben we gesproken over de landbouwtransitie en de uitdagingen voor ons als bedrijf en natuurlijk de sector en de boeren, en wat we hiervoor van Europa nodig hebben. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren voedselzekerheid in balans met duurzaamheid en ruimte voor innovaties in relatie tot zekerheid en wettelijke kaders. Denk bij dit laatste aan huisvestingssystemen, renure en de derogatie-aanpassing.

Hoogtepunt

Hoogtepunt van het bezoek was dat ForFarmers en Biogashub Laren Lochem een intentieverklaring hebben getekend voor de afname van biogas voor onze Reudink-fabriek. Een mooie stap vooruit!

Afbeelding: Ondertekening