Gildehoen praktisch antibioticavrij

25 februari 2016

Nederlandse pluimveehouders met Gildehoen-vleeskuikens gebruiken bijna geen antibiotica. Uit onderzoek van ForFarmers blijkt dat het afgelopen jaar de dierdagdosering ruim onder de één zit. “Daarmee leveren deze pluimveehouders een belangrijke bijdrage aan een duurzame en gezonde pluimveehouderij”, zegt Rinze Exterkate, marketing manager vleespluimvee bij ForFarmers.

Bij het Gildehoen staat dierwelzijn centraal. De stallen kennen een lagere bezetting dan bij reguliere kuikens, hebben daglichttoetreding en de kuikens beschikken continu over scharrel- en speelmateriaal, waardoor het actieve gedrag wordt gestimuleerd. Ook wordt er graan gestrooid naast het volledige voer om het natuurlijke gedrag van het dier een positieve impuls te geven.

Kuikens groeien langzamer

De kuikens groeien langzamer en worden langer gehouden. Voor de vleeskuikenhouder is het plezierig werken met deze dieren. Ze zijn bijna nooit ziek. Bijkomend voordeel en daarmee een van de sterkste punten in dit concept is het zeer lage gebruik van antibiotica. Dat blijkt uit dit onderzoek; de dierdagdosering in Nederland was in 2014 gemiddeld 15,1. De dierdagdosering bij Gildehoen was in 2015 net als in 2014 ruim onder de 0,5.

De ervaringen die ForFarmers opdoet bij deze conceptkuikens worden natuurlijk ook gebruikt in de reguliere vleeskuikenhouderij. Zo werkt ForFarmers ook in de traditionele sectoren aan een duurzame en gezonde sector.

Dierdagdosering

Het begrip Dierdagdosering (DDD) is een standaardmaat bij antibioticagebruik. Dierdagdosering is gebaseerd op de geregistreerde dosering van een geneesmiddel voor de meest voorkomende aandoening bij een bepaalde diersoort.

Over Gildehoen en duurzaam ondernemen

Gildehoen is een concept voor langzaam of traag groeiende vleeskuikens, waarin ForFarmers met broederij Morren en slachterij Esbro samenwerkt. ForFarmers heeft meer dan 12 jaar ervaring met langzaam groeiende vleeskuikens en kan met de Forza WelFair-aanpak voer en advies leveren voor alle WelFair-concepten. Na de succesvolle start in 2010 met kuikenbroederij Morren is in 2015 ook broederij Probroed toegelaten als leverancier van Gildehoen eendagskuikens.

ForFarmers wil toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen. Door op efficiënte wijze diervoeders te produceren en producten en concepten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat dieren het voer op gezondere en betere wijze kunnen benutten (verbetering voederefficiëntie) levert ForFarmers een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie. Het Gildehoenconcept toont aan dat ForFarmers daadwerkelijk invulling geeft aan duurzaam ondernemen.

Afbeelding: Gildehoen voor persbericht