Handel in aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam start morgen

23 mei 2016

ForFarmers N.V. (“ForFarmers”), de Europese marktleider in conventionele en biologische veevoederoplossingen, kondigt vandaag aan dat de notering en eerste verhandeling van gewone aandelen ForFarmers (de “Aandelen”) op Euronext Amsterdam (de “Notering”) op 24 mei 2016 van start zal gaan onder symbool “FFARM”.

De referentiekoers voor de Aandelen aan Euronext Amsterdam is vastgesteld op EUR 6,50 zijnde de slotkoers op 23 mei 2016 op de multilaterale handelsfaciliteit.

De referentiekoers wordt door Euronext Amsterdam gebruikt om de reserveringsdrempels (“collars”) te bepalen die deel uitmaken van de handelsbescherming op Euronext bij de opening van de handel, die begint op 24 mei 2016 om 09.00 uur, en bij het vaststellen van de koersontwikkeling. De referentiekoers is dus niet noodzakelijkerwijs de werkelijke waarde van de Aandelen en/of ForFarmers. De referentiekoers is niet bepaald, en houdt geen waardebepaling in, door ForFarmers of haar financiële adviseurs.

Tot vandaag worden de uitgegeven certificaten van Aandelen in ForFarmers en de participatierekeningen en de voerequivalenten van FromFarmers verhandeld via een multilaterale handelsfaciliteit. Per 24 mei 2016 zullen alleen de voerequivalenten nog via de multilaterale handelsfaciliteit verhandelbaar zijn, en houders van certificaten van Aandelen en participatierekeningen zullen de mogelijkheid hebben om deze financiële instrumenten om te zetten in Aandelen die verhandelbaar zijn via Euronext Amsterdam, conform de toepasselijke voorwaarden voor een dergelijke omzetting.

Liquiditeitsverschaffer

ForFarmers zal haar overeenkomst voor liquiditeitsverschaffing met SNS Securities, dat optrad als liquiditeitsverschaffer voor de certificaten van aandelen op de multilaterale handelsfaciliteit, beëindigen. ForFarmers is een liquiditeitsverschaffers-overeenkomst aangegaan op grond waarvan Rabobank vanaf 24 mei 2016 tot en met 31 december 2016 zal optreden als liquiditeitsverschaffer voor de handel in de Aandelen. Vanaf 2 januari 2017 tot en met 29 december 2017 zal ABN AMRO optreden als liquiditeitsverschaffer voor de handel in de Aandelen. ForFarmers zal beoordelen of het nodig is om daarna een nieuwe overeenkomst met een liquiditeitsverschaffer aan te gaan.

Rabobank en ABN AMRO treden op als gezamenlijke financiële adviseurs in verband met de Notering. 

Disclaimer
Dit persbericht mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of onderdeel van een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de verkoop van effecten. Dit persbericht is geen prospectus in de zin van Richtlijn 2003/71/EC (de Prospectus Richtlijn).

In het kader van de voorgenomen toelating van de gewone aandelen in ForFarmers N.V. tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam N.V. is een prospectus goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Het goedgekeurde prospectus is kosteloos verkrijgbaar op www.forfarmersgroup.eu.