“Iedereen binnen ForFarmers levert een bijdrage”

22 maart 2019

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen; iedereen kent de term. Maar wat houdt het in? En hoe geven wij als ForFarmers hier in de praktijk invulling aan? Nick Major – Directeur Corporate Affairs en verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen ForFarmers – gaat in gesprek met collega’s die in hun werk met duurzaamheid bezig zijn en zo inhoud geven aan ForFarmers als duurzame onderneming. Deze keer: Lisa Ward, Operations Support Manager Health, Safety & Environment bij ForFarmers UK.

Nadenken over wat we doen

Nick: “Wat betekent duurzaamheid voor jou?”
Lisa: “Het betekent dat we doen wat we beloven: integer handelen en zorg dragen voor het milieu, zoals in onze kernwaarden staat. Of we nu producten inkopen, operationele beslissingen nemen of projecten ontwikkelen voor de toekomst.”
Nick: “Hoe doen jij en je team dat in het dagelijkse werk?”
Lisa: “Het gaat erom dat we nadenken over wat we doen, waarom we iets doen en welke impact ons dagelijkse werk heeft op het milieu. Dit besef geeft ons de kans om het beter te doen. Dat is goed voor ForFarmers, maar de voordelen gaan verder dan het bedrijf alleen. We moeten ook een 'goede buur' zijn en al het mogelijke doen om onze impact op onze omgeving zo klein mogelijk te houden.”

Afbeelding: Dzh_Nick Major en Lisa Ward_nieuws
Nick Major (r.) en Lisa Ward in gesprek

Ideeën uit alle hoeken

Nick: “Hoe kun jij als Operations Support Manager helpen om ForFarmers nog duurzamer te maken?”
Lisa: “Ik geef het goede voorbeeld met 'best practices', leg uit welke risico's er voor ons zijn en kom met ideeën voor nieuwe projecten.”
Nick: “Waar komen die ideeën vandaan?”
Lisa: “Uit allerlei hoeken. Ik evalueer continu onze eigen milieuprestaties met ons landelijke team en de teams op locatie. Ik bezoek onze locaties voor besprekingen of audits, en woon branchecommissies bij. Dit deel ik met collega’s en zo ontstaan er ideeën.”
Nick: “Hoe worden die ideeën vertaald in projecten?”
Lisa: “Sommige ideeën vinden hun weg naar de Energiebesparingsmatrix, een overzicht met projecten per locatie die concrete energiebesparingsdoelstellingen hebben. Andere ideeën worden meegenomen in doelstellingen voor ForFarmers UK als geheel of voor een specifieke locatie. Zo is er recent geïnvesteerd in nieuwe energiezuinige afzuigers op de koelers en hamermolens.”

Plan, do, check, act

Nick: “Welke rol speelt ISO 50001 bij het verminderen van energieverbruik en het verlagen van broeikasgasuitstoot?”
Lisa: “ISO 50001-energiebeheer draagt bij aan continue verbetering op dit vlak. We werken aan de hand van de methode ’plan, do, check, act’. We stellen dus doelen om onze efficiëntie te verbeteren, en zorgen dat zowel onze medewerkers als tijdelijk ingehuurde krachten deze doelen kennen en weten welke rol zij daarbij spelen. Bij trainingen voor de ISO-standaarden leggen we de link met duurzaamheid en vertellen we wat collega's kunnen doen om onze duurzaamheidsprestaties te verbeteren.”

Minder broeikasgas en lagere kosten

Lisa: “Verlaging van ons energieverbruik is belangrijk, omdat we zo de uitstoot van broeikasgassen verminderen en onze kosten verlagen. Die extra focus op energie en duurzaamheid kan er ook toe leiden dat we andere energiebronnen gaan gebruiken. We kunnen overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen te installeren of boilers over te schakelen van olie op gas.”
Nick: “En hoe doen we het?”
Lisa: “In het kader van het Britse Climate Change Agreement (CCA) hebben we ons energieverbruik de afgelopen periode aanzienlijk verminderd ten opzichte van het basisjaar. Dat is een goed resultaat. Er zijn al veel vorderingen gemaakt en daar gaan we ook mee door.”

Concrete maatregelen met effect

Nick: “Welke maatregelen heeft ForFarmers UK genomen om het energieverbruik te verminderen, en daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen?”
Lisa: “In de UK bestaat ons energieverbruik voornamelijk uit elektriciteit, boilerbrandstof en de brandstof voor onze vrachtwagens die het voer afleveren. De fabrieken gebruiken veel elektriciteit, vooral voor de persen, en elektriciteit is ook de duurste energiebron. Over het algemeen is de hoeveelheid elektriciteit die we per ton voer gebruiken de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Met goed onderhoud en technische projecten brengen we ons elektriciteitsverbruik verder omlaag. Denk aan ledverlichting en de installatie van efficiënte motoren.
“Er is ook energie nodig om de boilers te verwarmen die de benodigde stoom produceren om brokken te kunnen maken. Ons langetermijndoel is om per geproduceerde ton voer meer stoom te gebruiken. Als we meer stoom gebruiken, kunnen we de hoeveelheid elektriciteit per ton geperst voer omlaag brengen, de kosten verlagen en de productkwaliteit verbeteren.
“Verder richten we ons op verlaging van het dieselverbruik voor transport. Er lopen diverse projecten die allemaal zorgen voor kleine verbeteringen. Denk aan het trainen van chauffeurs, boordmonitoring, nieuwe voertuigen en een betere voertuigplanning.”

Ook kleine, individuele maatregelen hebben impact

Nick: “Hoe kunnen collega’s helpen om het energieverbruik omlaag te brengen, en daarmee ook de uitstoot?”
Lisa: “Collega's kunnen machines, computers, printers, lampen, verwarmingen en airco's uitzetten wanneer dat mogelijk en veilig is. Ze kunnen efficiënt rijden; routes van tevoren plannen, niet abrupt remmen, niet te lang stationair blijven draaien, de cruise control gebruiken. Of minder vaak in de auto stappen en in plaats daarvan een webinar of conference call houden. Ze kunnen zorgen voor goed onderhoud aan fabrieksapparatuur, auto's en vrachtwagens en initiatieven opzetten om met hun eigen team energie te besparen.”

We kunnen allemaal een verschil maken

Nick: “Leeft duurzaamheid binnen ForFarmers UK?”
Lisa: “Ja. Milieu en energie zijn bijvoorbeeld onderdeel van de maandelijkse gezondheids- en veiligheidsrapportages, en tijdens landelijke en lokale milieu- en energiebijeenkomsten vergelijken we de prestaties met de doelstellingen. Ik rapporteer op kwartaalbasis de duurzaamheidscijfers aan het managementteam en we organiseren specifieke trainingen met betrekking tot het milieu. Op sommige locaties zijn er zelfs milieu- en energiekampioenen!”

Nick: “Is duurzaamheid voor jou persoonlijk ook belangrijk?”
Lisa: “Ja, we kunnen allemaal een verschil maken, thuis en op het werk. Ik heb drie kinderen. Ik probeer hen te laten inzien wat hun impact op het milieu is, en dat ze bijvoorbeeld hun tv, hun Xbox en het licht uit kunnen doen. Geen eten of drinken moeten kopen in een plastic fles of verpakking. Hun afval in de juiste afvalbak doen en niet op straat gooien. Geen eten verspillen. Naar school lopen. Ofwel: positief burgerschap. Het is niet makkelijk – en waarschijnlijk vinden ze het heel saai – maar ik blijf proberen om hen bewuster te maken van de wereld om hen heen ..."