Inkoop aandelen ForFarmers afgerond

6 juni 2016

ForFarmers N.V. heeft in de periode van 2 juni 2016 tot en met 3 juni 2016 74.285 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van € 6,95 per aandeel, voor een totaal bedrag van € 516.281. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van ForFarmers op 15 april 2016 en vormen een onderdeel van het inkoopprogramma ten behoeve van het werknemersparticipatieplan zoals aangekondigd op 18 april 2016.

Het totaal aantal aandelen dat volgens dit programma is ingekocht bedraagt 400.000 aandelen, voor een totaalbedrag van € 2.683.367. Het programma is hiermee afgerond. Naast de inkoop van het genoemde aantal aandelen zullen ook de 82.502 aandelen die verworven waren ten behoeve van het voormalige liquidity provider contract dat op 24 mei jl. is afgelopen voor het werknemersparticipatieplan worden aangewend. In totaal neemt 15% van de werknemers van ForFarmers deel aan het plan.