Insecten als efficiënte eiwitbron

15 december 2022

Insecten zijn de afvalopruimers van de natuur. Wat andere dieren niet eten, zetten zij om in eiwitten, energie en andere voedingsstoffen. ForFarmers is op twee manieren bezig met de inzet van insecten: als bron van veevoer en als mogelijke verwerkers van reststromen. Christiaan Buitink (nutritionist en productmanager pluimvee) ziet volop kansen: “Dankzij insecten kun je reststromen benutten die varkens of kippen niet eten én tegelijkertijd een natuurlijke eiwitbron voor diezelfde varkens en kippen creëren.”

Zoektocht

Christiaan Buitink
Christiaan Buitink

ForFarmers is op zoek naar eiwit- en vetbronnen die passen binnen de duurzaamheidsdoelstellingen. Christiaan merkt dat de rol van insecten in die zoektocht steeds belangrijker wordt. “Aan de ene kant liggen er mogelijkheden om insecten als grondstof voor veevoer in te zetten, voor pluimvee en varkens. Aan de andere kant heeft ForFarmers ook een grote tak waarin reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie als voer naar dieren gaan. Insecten zouden hier een belangrijke rol in kunnen spelen wanneer we ze deze reststromen kunnen voeren.”

Betrouwbaar en voorspelbaar

Voor het optimaal benutten van insecten als grondstof van veevoer zijn Christiaan en zijn collega’s van het Nutritie en Innovatie Centrum (NIC) op de juiste weg: “We hebben proeven gedaan om te onderzoeken hoe vleeskuikens en leghennen reageren op voer van insectenproducten. Daarbij zagen we geen spectaculaire effecten op de prestaties van de dieren. Dat is voor ons precies het juiste teken: het bewijst dat we de grondstof goed op waarde schatten, betrouwbaar in kunnen rekenen in het voer en dat de prestaties van de kippen bij dit voer voorspelbaar zijn.”

Waarde creëer je samen

Ook in samenwerkingsverband zoekt ForFarmers naar de mogelijkheden die insecten bieden. Christiaan: “Samen met Protix, Wageningen Livestock Research, Esbro en Venik onderzoeken we welke insectproducten toegevoegde waarde kunnen hebben in de keten. Dit onderzoek zit nu in de fase waarin we bij praktijkbedrijven insectenproducten in het voer voor vleeskuikens mengen. Zo hopen we inzicht te krijgen in de prestaties van de dieren op dit voer. Daarbij onderzoekt Esbro of het binnen de keten mogelijk is om de meerprijs voor dit voer betaald te krijgen. Kippen eten namelijk van nature insecten, dat spreekt de consument aan.”

Hobbels in de weg

Veevoer met insectenproducten is op dit moment relatief duur vergeleken met gangbaar veevoer. Volgens Christiaan komt dat deels doordat insecten nu vooral in voer voor huisdieren en in visvoeders verwerkt worden. “In die markt zitten simpelweg grotere marges. Particulieren kunnen hogere prijzen betalen dan veehouders.” Een andere hobbel in de weg voor insectenproducten is de huidige wetgeving. “Insecten zijn nu volgens de wet gelijk aan varkens, kippen en koeien. Je mag ze daardoor alleen bepaalde grondstoffen voeren die ook voor deze andere dieren geschikt zijn. Veel reststromen die geschikt kunnen zijn als insectenvoeding vallen daar niet onder.”

Invloed van wetgeving is groot

Dat aanpassing van de wetgeving het werken met insecten interessanter kan maken, hebben we afgelopen jaar kunnen zien: “Sindsdien mogen dierlijke eiwitten, die niet in voedsel voor mensen worden verwerkt, voor diervoeding gebruikt worden. Insecten vallen ook onder deze dierlijke eiwitten en dat biedt kansen. Maar we zijn er nog niet. Reststromen die nu niet aan insecten gevoerd mogen worden, worden vernietigd of vergist. Wanneer we deze stromen wél aan insecten mogen voeren, kunnen we een grote slag op duurzaamheid maken. Je vermindert namelijk de uitstoot van de verwerking van die reststromen én je creëert meer dierlijke eiwitten.”

Kansen voor insecten

Andere belangrijke kansen voor insecten ziet Christiaan aan de productiekant: “Door schaalvergroting en efficiëntere productie zullen de kosten van de productie dalen en wordt het betaalbaar voor veehouders. Zeker wanneer de geproduceerde volumes de vraag vanuit de huisdier- en visvoeders gaan overstijgen.” Die efficiëntere productie vertaalt zich ook door naar de insecten zelf. “Door middel van fokkerij kun je insecten kweken die efficiënter op grondstoffen groeien. Ik vergelijk het vaak met de pluimveehouderij en varkenshouderij: door genetische selectie zijn de afgelopen 50 jaar steeds beter presterende kippen en varkens ontstaan. Die kansen liggen er ook voor insecten.”

Zwarte soldaatvlieg
De zwarte soldaatvlieg is een goede eiwitbron.