'Met onze samenwerking dragen we bij aan een circulaire economie'

1 augustus 2019

Nick Major op bezoek bij ketenpartner Alpro

Nick Major – Directeur Corporate Affairs en verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen ForFarmers – gaat in gesprek met mensen binnen en buiten ForFarmers die in hun werk met duurzaamheid bezig zijn en zo inhoud geven aan ForFarmers als duurzame onderneming. Ditmaal spreekt hij met Chris Vandenbroucke van ketenpartner Alpro. Chris is op de Alprolocatie in België productiemanager en ook verantwoordelijk voor de co-producten die onze chauffeurs rechtstreeks van de Alprofabriek bij onze klanten leveren.

Nick: “Als consument kennen we Alpro van de drankjes uit de supermarkt en in de horeca. Allemaal plantaardige producten. Hoe moet ik met die kennis de samenwerking tussen Alpro en ForFarmers zien?”

Chris: “De meeste mensen kennen Alpro inderdaad van de drankjes, maar we hebben ook plantaardige alternatieven voor yoghurt en plantaardige boter- en dessertvariaties. De meeste op basis van soja, maar we hebben ook producten op basis van rijst, haver, kokos e.d. Reststromen uit onze productie – de zogenaamde vloeibare en droge co-producten – zetten wij via ForFarmers af als veevoer.”

Nick: “Deze producten levert ForFarmers onder de noemer DML; dat staat voor dry-moist-liquid. We maken onderscheid tussen enkelvoudige voeders - grondstoffen zoals graan en soja - en co- of bijproducten uit de verwerking, zoals sojahullen. En verder vloeibare en stapelbare producten co-producten uit de voedingsmiddelenindustrie.”

Chris: “En bij zowel de droge als de vloeibare co-producten komt Alpro in beeld. De reststromen die vrijkomen tijdens het verwerkingsproces van soja tot consumentenproducten zijn rijk aan proteïnen en worden tot waarde gebracht als veevoer.”

(tekst loopt door onder de foto)

De productie in Wevelgem gaat dag en nacht door.
De productie in Wevelgem gaat dag en nacht door.

We willen onze voetafdruk zo klein mogelijk houden

Nick: “Kun je dat uitleggen?”

Chris: “Alpro verwerkt op al haar locaties alleen non-GGO - niet genetisch gemodificeerde - soja. De productie van sojadranken begint met het ontpellen van de sojaboon. De hullen en cracks (kleine stukjes sojaboon) vormen droge co-producten, bij elkaar zo’n 3.200 ton per jaar. In de volgende stap mengen we de gepelde sojabonen met water en ontstaat een soort sojamelk. De pasta-achtige substantie die overblijft – de sojapasta – is erg geschikt als brijvoer voor varkens. Dit co-product, zo’n 60.000 ton per jaar, slaan we bij Alpro in tanks op. Vervolgens levert ForFarmers dit rechtstreeks af op het boerenerf.”

Nick: “Naar welke boeren gaat dit product?”

Chris: “In de omgeving van onze fabriek zitten veel varkenshouders. Wij vinden het belangrijk om aan regionale veehouders te leveren, omdat we onze voetafdruk, ook van het transport, zo klein mogelijk willen houden. En omdat ForFarmers in deze regio veel klanten heeft, komen lokale vraag en aanbod mooi samen. Alleen is het aantal varkenshouders dat vloeibaar voer gebruikt in deze regio wel beperkt.”

Nick: “Kan dit type voer ook ingezet worden in andere sectoren?”

Chris: “Ja, dat kan, daarom kijken we inderdaad verder. In dit gebied zitten ook veel grotere melkvee- en geitenbedrijven. Ons product is ook geschikt voor deze diersoorten, al moeten veehouders wel opslagtanks en een voermengwagen hebben om het te kunnen gebruiken. We zien dat steeds meer groeiende boerenbedrijven hierin investeren en zo werken we samen met ForFarmers aan het verder vermarkten van DML-producten in deze regio.”

We dragen bij aan een circulaire economie

Nick: “En hoe past dit alles in jullie duurzaamheidsvisie?”

Chris: “De sojapasta – die wij niet in een product kunnen verwerken - is nutritioneel gezien heel geschikt als veevoer. Het vee uit de directe omgeving van onze fabriek krijgt dus duurzaam geproduceerd, 100% natuurlijk verwerkt, non-GGO voer met een kleine voetafdruk. Deze toepassing van wat voor ons een restproduct is, is een mooi voorbeeld van ‘circulaire werking’ en past daarom goed in onze duurzaamheidsdoelen.”

Nick: ”Verwerking van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie is een van de duurzaamheidspijlers van ForFarmers. We zien deze stromen niet als afval, maar als hoogwaardige proteïnebron. Ook enkelvoudige grondstoffen zoals sojaschroot, sojahullen en graan zijn heel geschikt als veevoer. Het zijn geen extraatjes voor de dieren, maar ze vervangen een ander type veevoer wat anders apart geproduceerd moet worden. Door gebruik te maken van de reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie dragen we bij aan een circulaire economie.”

(tekst loopt door onder de foto)

De productielocatie van Alpro in Wevelgem, België.
De productielocatie van Alpro in Wevelgem, België.

Mooi voorbeeld van een win-winsituatie

Chris: “Maakt ForFarmers eigenlijk ook gebruik van andere reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie?”

Nick: “We werken met verschillende partijen uit de food industrie samen om de grondstoffen, die toch al verwerkt worden voor menselijke consumptie, maximaal te kunnen benutten. Denk aan de zuivelindustrie waarvan we wei afnemen, een bijproduct van kaasproductie. Dit gebruiken we als varkensvoer. Maar ook restproducten die ontstaan bij de verwerking van akkerbouwproducten als aardappelen, tarwe en bieten. Door deze reststromen te gebruiken, hoeven we niet te ‘concurreren’ met grondstoffen die anders door mensen geconsumeerd zouden kunnen worden. Zo worden dus in totaal minder grondstoffen gebruikt.”

Chris: “De samenwerking tussen ForFarmers en Alpro is een goed voorbeeld van hoe de plantaardige voedselindustrie en de diervoerindustrie – als onderdeel van de keten die dierlijke eiwitten produceert - elkaar aanvullen. Beide markten - plantaardige proteïnen en dierlijke proteïnen - vullen elkaar aan om grondstoffen optimaal te benutten. Een mooi voorbeeld van een win-winsituatie.”

Nick: “Onze samenwerking is een mooi voorbeeld van een circulaire benadering, die steeds belangrijker wordt in de agrarische sector.”

* * * 

Over Alpro

De productie in Wevelgem gaat dag en nacht door

Alpro is onderdeel van Danone dat als visie heeft: Danone; One planet - One health. Het is de missie van Alpro om de manier waarop de wereld zich voedt, te verbeteren. Daarom creëert Alpro plantaardige voedingsmiddelen die bijdragen aan het welzijn van iedereen en die met respect voor onze planeet gemaakt worden. Met dit aanbod van plantaardige producten wil Alpro mensen aanmoedigen om een nieuwe manier van eten te proberen.

Lees meer over Alpro als vriend van de planeet.