Nick Major blikt terug op drie jaar FEFAC-voorzitterschap

22 juni 2020
Nick Major

Na een termijn van 3 jaar als voorzitter van de FEFAC droeg Nick Major de voorzittershamer over aan Asbjørn Børsting. We vroegen Nick - directeur Corporate Affairs bij ForFarmers - naar zijn FEFAC-ervaringen, naar de uitdagingen en resultaten in de afgelopen jaren, en naar inzichten die hij heeft opgedaan.

Terugblikkend: wat waren de uitdagingen?

"De grootste uitdaging is om overeenstemming te bereiken met 22 leden die de belangen van ook weer 22 lidstaten vertegenwoordigen. Dat is overigens ook een van de aspecten die ik het leukst vond in mijn rol: eerst naar iedereen luisteren en dan bepalen waar je het met elkaar over eens bent. Het loont zich om tijd te steken in het meekrijgen van mensen, zeker als dat leidt tot het resultaat waar je op hoopte.

De andere uitdaging is dat je in een politieke omgeving niet altijd het gehoopte resultaat krijgt, zeker in tijden van populisme. De traditionele aanpak van organisaties zoals de FEFAC is om feiten en bewijs te verzamelen en te presenteren. Maar inmiddels wegen feiten en bewijs niet altijd meer op tegen social mediacampagnes of petities van actiegroeperingen met veel handtekeningen."

De belangrijkste resultaten in de laatste drie jaar?

"Allereerst ben ik er ontzettend trots op hoe onze branche in de coronacrisis heeft gehandeld. Door geweldige inspanningen van iedereen in de voerbranche hebben we er mede voor gezorgd dat deze gezondheidscrisis niet ook nog een voedselcrisis werd. Critici laten weliswaar geen kans onbenut om te melden dat de voedselvoorziening in Europa rammelt. Maar die voeder- en voedingsketen bleek opmerkelijk goed opgewassen tegen de grootste uitdaging sinds generaties waarmee we oog in oog staan. De FEFAC heeft hier ook een rol in gespeeld door gesprekken met de Europese Commissie, vooral over garanties dat grondstoffen de landsgrenzen konden blijven passeren.

Ik ben ook blij met het feit dat duurzaamheid nu nog hoger op de agenda staat dan drie jaar geleden. In september lanceert de FEFAC een Duurzaamheidsvisie waar alle ledenorganisaties hun handtekening onder gaan zetten. Verder is de verklaring met betrekking tot verantwoorde inkoop van soja inmiddels ondertekend door ruim 250 organisaties. Deze is vorig jaar gelanceerd met als doel om in 2025 honderd procent verantwoorde soja in te kopen. 

Ik hoop tot slot dat ik de branche zichtbaarder heb gemaakt bij de Europese Commissie en bij andere belanghebbenden, door te laten zien hoe de voerbranche kan helpen om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken, zoals klimaatverandering."

Waarom is het belangrijk voor ForFarmers om iemand in dit soort organisaties te hebben zitten?

"Van alle onderwerpen waaraan ik als FEFAC-voorzitter heb gewerkt is er volgens mij niet één geweest die geen directe gevolgen voor ForFarmers of voor onze klanten heeft of had. De FEFAC en de ledenorganisaties zijn afhankelijk van experts bij bedrijven zoals ForFarmers. En met onze betrokkenheid bouwen we dus in feite mee aan onze eigen toekomst."

Wat heb je geleerd als je terugkijkt op deze periode?

"Ten eerste dat de FEFAC in zeer hoog aanzien staat bij belanghebbenden en dat de voerbranche zich gelukkig mag prijzen met zo’n professionele vertegenwoordiging. De FEFAC is een geloofwaardige partner en dat komt doordat zij betrouwbare informatie en betrouwbaar bewijsmateriaal levert. De FEFAC helpt beleidsmakers bij het vinden van antwoorden en oplossingen, in plaats van problemen alleen maar te benoemen en te verwachten dat iemand anders ze oplost.

Persoonlijk heb ik geleerd dat je, als je overtuigd bent van je zaak, moet doorzetten. Accepteer de tegenslagen die je onderweg onvermijdelijk tegenkomt, maar houd wel altijd je doel voor ogen en zorg dat je mensen meekrijgt."