Resultaten 2018 ForFarmers N.V.

13 maart 2019 - 07:02 uur

Kernpunten resultaten 2018

  • Volume Total Feed: groei van 4,9% tot 10,0mT, door acquisities (2,8%) en autonome groei (2,1%);
  • Waarvan volume mengvoer: groei van 4,2% tot 7,0mT, vooral door acquisities;
  • Brutowinst: groei van 5,6% tot €443,4 miljoen, waarvan 2,3% door acquisities (voornamelijk in tweede halfjaar) en 3,6% autonome groei (vooral in eerste halfjaar);
  • Onderliggende EBITDA: daling van 1,3% tot €100.1 miljoen (1,0% daling bij gelijkblijvende wisselkoersen) ondanks positieve bijdragen van acquisities;
  • Onderliggende winst per aandeel: gelijk aan vorig jaar;
  • Dividendvoorstel: €0,283 per gewoon aandeel en een speciaal dividend van €0,017 per aandeel. Totaal dividend derhalve €0,30 per gewoon aandeel, gelijk aan 2017;
  • Werkkapitaal: stijging van €7,1 miljoen, door acquisities (+€30,4 miljoen) en autonome verbetering (-€23,3 miljoen).

2019-2020

  • Totale kostenbesparing €10 miljoen (in 2021 t.o.v. 2018) over hele groep excl. Polen, door optimalisatie fabriekslocaties en andere efficiencyprojecten, inclusief reductie fte’s (125-150; ca. 5-6%) en waarin bestaande UK supply chain optimalisatieplannen zijn opgenomen;
  • Onderliggende EBITDA over eerste halfjaar 2019 naar verwachting sterk lager dan eerste halfjaar 2018, door huidige inkoopposities in combinatie met focus op het handhaven van marktaandeel; 
  • Voorstel voor inkoopprogramma van eigen aandelen €30 miljoen (start na Q1/19 trading update, looptijd 18 maanden).

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten van 2018: “2018 was voor ons een jaar met twee gezichten. Op strategisch gebied maakten we stappen door onder meer vier bedrijven over te nemen. We zijn nu in vijf landen operationeel en hebben nog meer afzetmogelijkheden in de groeiende pluimveesector. Onze portfolioverdeling over de diersoorten is hierdoor meer in balans gebracht; het volume wordt nu in ongeveer gelijke delen afgezet in de herkauwers-, varkens- en pluimveesector. We hebben in 2018 als eerste Europese Total Feed onderneming meer dan 10 miljoen ton veevoeders verkocht. Door onze Total Feed-aanpak zijn we in staat gebleken ook onder lastige marktomstandigheden nieuwe klanten aan te trekken en bij bestaande klanten in afzet te blijven groeien. 
Naast deze positieve ontwikkelingen werden we in het najaar van 2018 echter ook geconfronteerd met druk op onze resultaten door de effecten van de uitzonderlijk warme en droge zomermaanden die zorgden voor hogere aanvoerkosten (laag water in rivieren) en meer volatiliteit in de grondstofprijzen, die we vooral in Nederland en Polen niet volledig hebben kunnen doorberekenen aan klanten.  
Rekening houdend met de resultaten over 2018, en met de huidige marktomstandigheden, vinden we het verstandig om in de komende twee jaar de kostenbasis van de organisatie te verlagen door extra efficiency-maatregelen te treffen. We kijken daarbij naar het reduceren van het aantal fabrieken en het verminderen van ons personeelsbestand als gevolg van de verdere standaardisatie en optimalisatie van onze processen. Tegelijkertijd zullen we blijven investeren in onze supply chain en in de introductie van innovatieve (digitale-) concepten ten behoeve van onze klanten.

Ondanks dat we door een tijdelijke onvoordelige inkooppositie sterk lagere resultaten verwachten over het eerste halfjaar 2019 dan in het eerste halfjaar 2018, hebben we vertrouwen in de vooruitzichten daarna.”