Resultaten 2021 ForFarmers

24 februari 2022 - 07:00 uur

Financiële kernpunten 20211:

  • Volume Total Feed2: 0,8% tot 9,7 miljoen ton; vrijwel stabiel in Nederland/België en Duitsland/Polen maar daling in het Verenigd Koninkrijk 
    Waarvan Volume Mengvoer: +0,2% tot 6,8 miljoen ton; stijging in Nederland/België (door acquisities) en in Duitsland/Polen maar daling in het Verenigd Koninkrijk
  • Omzet: +13,5%  tot €2.671 miljoen door acquisities en deels doorzetten van gestegen grondstofprijzen
  • Brutowinst: +0,7% tot €436,3 miljoen; door acquisities en verminderd door effect hoge grondstofprijzen en autonome volumedaling
  • Onderliggende EBITDA: -18,7% tot €78,2 miljoen; hogere energiekosten konden niet volledig worden doorberekend in de keten
  • Onderliggende netto winst3: -37,4% tot €29,0 miljoen
  • Werkkapitaal €37,5 miljoen (2020: €33,4 miljoen)
  • Kasstroom uit operationele activiteiten: -44,2% tot €54,7 miljoen; gedreven door de lagere EBITDA en lichte toename werkkapitaal (vergeleken met een daling in 2020
  • Dividendvoorstel: €0,29 per gewoon aandeel; €0,19 regulier dividend op basis van 60% distributie en €0,10 speciaal dividend) (2020: €0,29)

 1 Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken; 
 2 Total Feed: volledige productportefeuille, bestaand uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
 3 Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap

 

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers: “Voor ons en onze klanten was 2021 een turbulent jaar, waarin onder meer stijgende inputkosten, dierziektes en de toenemende druk op de agrarische sector, ons parten hebben gespeeld. Ondanks dat velen van onze medewerkers besmet zijn geweest met Covid en we vele uitdagingen in de supply chain hadden, konden we onze klanten goed blijven beleveren. Onze resultaten werden beïnvloed door het feit dat de grondstofprijzen harder stegen dan de prijzen voor de producten van en aan onze klanten. In deze omstandigheden was het lastig naast de grondstofprijzen ook de significant gestegen energieprijzen door te berekenen in de keten. We hadden daarnaast in het eerste halfjaar ook een incident met ongunstig geprijsde verkoopcontracten in Duitsland, met druk op de marge als gevolg. Tegelijkertijd zagen we echter herstel van de resultaten in Polen en was er een solide bijdrage van zowel de acquisitie in de Nederlandse pluimveesector (De Hoop Mengvoeders) als de paardensector (Mühldorfer), beiden overgenomen in begin 2021. Door de overname van De Hoop is de groeiende pluimveesector nu de grootste sector in onze portfolio, vóór herkauwers en varkens. Als gevolg van de implementatie van onze efficiencyplannen is het aantal fte’s (autonoom) afgenomen, waardoor we voor lopen op het kostenbesparingsplan. Desondanks hebben we een fors lagere onderliggende EBITDA gerealiseerd. 
We verwachten dat de grondstof- en energieprijzen hoog blijven, mede gezien de zorgwekkende politieke situatie rondom Rusland en Oekraïne. Daardoor blijft er naar verwachting in 2022 druk op de marge en de kosten bestaan en dus op de onderliggende EBITDA, die vooral in het eerste halfjaar een significante (j-o-j) daling zal vertonen. 
Door ons te richten op optimale klantervaring, duurzaamheid en innovatie beogen we onze marktpositie te versterken. Tegelijkertijd maken we gebruik van onze schaalgrootte, werken we aan het realiseren van overnames en continueren we onze kostenoptimalisatieprogramma’s. Daarnaast zijn we in het licht van de veranderingen en uitdagingen in de agrarische sector een proces gestart om onze strategie te evalueren en waar nodig aan te scherpen. De uitkomst van deze evaluatie zal later in het jaar worden gepresenteerd. Onze medewerkers hebben zich wederom enorm ingezet en flexibiliteit en betrokkenheid getoond in 2021. Ik ben hen daarvoor bijzonder dankbaar. Zoals eerder aangekondigd treed ik na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april aanstaande terug. De zoektocht naar mijn opvolger is in volle gang. Ondertussen blijft ForFarmers zich in lijn met haar missie For the Future of Farming, vol inzetten voor een duurzame toekomst voor al haar stakeholders.”