Resultaten ForFarmers 2023

22 februari 2024 - 07:02 uur

Resultaten ForFarmers over 2023 - Implementatie ‘Local in the lead’ werpt vruchten af 

Pieter Wolleswinkel, CEO van ForFarmers:
“2023 was een jaar van transitie voor ForFarmers, waarin we in het tweede halfjaar een verbetering van onze resultaten hebben gerealiseerd. De implementatie van onze strategie, waarbij we nog dichter bij onze boeren staan met een lokale marktaanpak, werpt haar vruchten af. We staan sterk opgesteld om onze belofte aan onze klanten waar te blijven maken; het leveren van goed voer tegen een scherpe prijs. Ook de overname van Piast in de groeimarkt Polen is een belangrijke stap in de uitvoering van onze strategie. Hierdoor kunnen we niet alleen efficiënter produceren, maar biedt de geografische spreiding ook goede commerciële kansen. Ook hebben we in oktober 2023 onze mengvoeractiviteiten in België verkocht gezien het beperkte marktperspectief voor ForFarmers.  
 
Het is onze overtuiging dat de veehouderij een essentiële rol speelt om betaalbaar en duurzaam voedsel te waarborgen. Daarom blijven we investeren in duurzame oplossingen, zoals innovatieve voerconcepten onder andere om het aandeel reststromen in onze producten te vergroten. Voor veel boeren zijn het uitdagende tijden. We kijken ernaar uit om te blijven werken aan oplossingen die bijdragen aan een goed renderend toekomstbestendig boerenbedrijf. Zo geven we invulling aan onze missie For the Future of Farming. Voor ForFarmers was 2023 een jaar van uitdagingen én vooruitgang. En dat laatste stemt me vol vertrouwen voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze mensen en onze strategie op de juiste weg zijn.” 

Kernpunten 2023

  • Implementatie ’Local in the lead’ werpt haar vruchten af; de tweede helft van 2023 liet een herstel van de marktpositie en duidelijke verbetering van de onderliggende winstgevendheid zien
  • Totaal volume bedroeg 8,4 miljoen ton in 2023 (2022: 9,0 miljoen ton); gecorrigeerd voor de Belgische volumes was het mengvoervolume de tweede helft van 2023 in lijn met de eerste jaarhelft
  • De brutowinst is met 3,5% gedaald als gevolg van de volumedaling en volatiele grondstof- en kunstmestprijzen. In H2 2023 steeg de brutowinst met 2,1% ten opzichte van een jaar eerder
  • De onderliggende EBITDA bedroeg €70,0 miljoen en de onderliggende EBIT €32,7 miljoen, een daling ten opzichte van 2022, maar H2 liet, conform verwachting, een sterke verbetering zien ten opzichte van zowel H1 2023 als H2 2022
  • De onderliggende nettowinst bedroeg €22,7 miljoen. Het gerapporteerd nettoverlies kwam uit op €1,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van incidentele non-cash posten
  • Sterk verbeterde netto kasstroom uit operationele activiteiten als gevolg van gunstige werkkapitaal- en grondstofprijsontwikkelingen
  • Organisatiewijziging gericht op meer lokale verantwoordelijkheid en kostenbesparende maatregelen is succesvol geïmplementeerd
  • Met de aankoop van Piast in Polen en Thunderbrook (paardenvoeractiviteiten) in het Verenigd Koninkrijk in januari 2024 en de verkoop van de mengvoeractiviteiten in België is ForFarmers sterker gepositioneerd voor groei
  • Dividendvoorstel van €0,15 per gewoon aandeel (2022: €0,20)