Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2019

15 augustus 2019 - 06:57 uur

Kernpunten eerste halfjaar 20191:

 • Volume Total Feed2: +5,2% tot 5,1 miljoen ton;
  6,8% stijging door overnames (gedaan in tweede helft van 2018 in Polen, Nederland en België), 1,6% autonome3 daling (in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
 • Volume mengvoer (onderdeel van Total Feed): +7,2% tot 3,6 miljoen ton;
 • 9,8% stijging door overnames, 2,6% autonome daling (in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
 • Brutowinst: -1,7% tot €214,1 miljoen;
 • 6,6% stijging door overnames, 8,6% autonome daling (vooral door ongunstige inkoopposities in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
 • Onderliggende EBITDA4: -31,5% tot €35,8 miljoen;
 • 8,2% stijging door overnames, 39,9% autonome daling (in alle landen) en inclusief IFRS 16 effect van +€2,8 miljoen;
 • Onderliggende winst: -61,5% tot €11,9 miljoen.

1. Resultaten eerste halfjaar 2019 worden vergeleken met resultaten eerste halfjaar 2018; het valuta translatie-effect was zeer beperkt en wordt gepresenteerd in de tabel geconsolideerde kerncijfers
2. Total Feed behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3.  De toelichting op autonome ontwikkelingen is exclusief de bijdrage van Tasomix in Polen, omdat deze onderneming werd overgenomen op 2 juli 2018
4. Bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten

Overige ontwikkelingen:

 • Omvang veestapel vooral onder druk door diverse milieumaatregelen (in Nederland en Duitsland);
 • Efficiencyplannen 2019-2020 voor €10 miljoen kostenbesparing in 2021 op schema, door aangekondigde plannen om 4 fabrieken (betreft totaal 91 fte’s) te sluiten voor het einde van dit jaar;
 • Investeringsplan voor 2019 bijgesteld van €50 miljoen naar €40 miljoen;
 • Onderliggende EBITDA, onderliggende EBIT en onderliggende nettowinst voor het gehele jaar 2019 naar verwachting lager dan in 2018.

Yoram Knoop, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2019:

"De resultaten over het eerste halfjaar 2019 zijn teleurstellend, maar in lijn met de verwachting die we bij publicatie van de update over het eerste kwartaal afgaven. De acquisities, die we in de tweede helft van 2018 hebben gedaan, droegen positief bij maar waren niet voldoende om de negatieve effecten van de volumedaling en de ongunstige inkooppositie die we in het eerste halfjaar hadden te compenseren. We hebben onze inkoopprocedure geëvalueerd en aangescherpt en onder meer de toegestane dekkingsperiode voor belangrijke grondstoffen verkort.

Sinds de aankondiging van de efficiencyplannen in maart jl. hebben we aangegeven dat we dit jaar vier fabrieken zullen sluiten. Dit zal bijdragen aan de beoogde structurele kostenbesparing van €10 miljoen in 2021.

De agrarische sector heeft in steeds meer landen onder meer te maken met overheidsmaatregelen om de milieueffecten van de sector te verminderen. De snelheid en intensiteit waarmee zulke maatregelen worden geïntroduceerd nemen wij mee in de strategie voor de periode 2020 tot 2025. Deze strategie zal in de eerste helft van 2020 worden afgerond.
Doordat ForFarmers sterke posities heeft in landen waar de productie van dierlijke eiwitten op een zeer CO2- efficiënte manier plaatsvindt zijn we in staat een duurzame rol te kunnen blijven spelen for the future of farming en in de keten die de groeiende wereldbevolking voorziet van dierlijke eiwitten.”