Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2022

11 augustus 2022 - 07:01 uur

Stijging onderliggende EBITDA door positieve resultaten in landen buiten Nederland

Financiële kernpunten eerste halfjaar 20221

  • Volume Total Feed2:  -7,4% tot 4,5 miljoen ton; door autonome daling in alle clusters 
    Waarvan Volume Mengvoer: -7,9% tot 3,2 miljoen ton; daling in alle clusters  
  • Brutowinst: +18,3% tot €257,3 miljoen; hogere grondstof-en energiekosten
    grotendeels in Q2 doorberekend; 1H 2021 gedrukt door Duitse incident  
  • Onderliggende EBITDA: +5,6% tot €43,1 miljoen; hogere brutowinst en efficiency maatregelen 
  • Onderliggende netto winst3: -4,5% tot €17,1 miljoen, vooral door meer rentekosten en hogere belastingdruk  
  • Werkkapitaal: Hoger (j-o-j) met €21,7 miljoen tot €75,0 miljoen door sterk gestegen grondstofprijzen

Chris Deen, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2022:   
“Nog in mijn inwerkperiode bij ForFarmers mag ik deze beter dan oorspronkelijk verwachte halfjaarresultaten presenteren, vooral door de tweede-kwartaal resultaten. Dit is een knappe prestatie van het team in uitdagende marktomstandigheden door de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende verdere stijging van grondstof- en energieprijzen. Onze totale afzet daalde, vooral door een daling in de varkenssector in Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk. Daarentegen steeg het pluimveevolume in Polen. De kostenstijgingen konden pas in de loop van het tweede kwartaal grotendeels worden doorberekend in de keten. Dit verklaart de verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste kwartaal. Uiteindelijk was de absolute stijging van de brutowinst in het eerste halfjaar groter dan de absolute toename van de bedrijfslasten. Daardoor kwam de onderliggende EBITDA hoger uit dan oorspronkelijk verwacht.  

In Nederland leidt de aanpak van de stikstofcrisis tot een gepolariseerd maatschappelijk debat en grote onrust onder veehouders. Wij roepen de politiek op ruimte te bieden voor een gesprek, waarin alles bespreekbaar is. Samenwerken en innoveren is effectiever en beter dan alleen saneren. Bovendien is perspectief een randvoorwaarde voor duurzaam ondernemen, in welke sector dan ook. De agrarische sector heeft zich altijd bewezen in innovatie en oplossingsgerichtheid. Samenwerking met onze klanten en andere partners in de keten is van grote waarde. In de afgelopen tijd heb ik tijdens gesprekken de enorme kennis en trots op de sector in het algemeen en dit mooie bedrijf in het bijzonder ervaren.  
De aanscherping van de strategie als gevolg van alle genoemde ontwikkelingen is in volle gang en geeft inhoud aan ons vertrouwen voor de toekomst. Wij zullen hierover in het vierde kwartaal meer melden.  
Wij zijn ook verheugd over de recent aangekondigde joint-venture tussen ForFarmers UK en de pluimveevoeronderneming 2Agriculture in het Verenigd Koninkrijk. Dit voornemen moet nog door de mededingingsautoriteit worden goedgekeurd. 

Vooruitkijkend zijn er op dit moment nog veel onzekerheden, vooral door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast moeten we rekening houden met een mogelijk volgende Covid-golf en de lage waterstanden in de rivieren in Nederland. In deze context achten wij het niet verstandig een uitspraak te doen over de ontwikkeling van de resultaten in de tweede helft van 2022, noch over een eventuele herstart van het inkoopprogramma eigen aandelen.” 

1. Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken 
2. Total Feed: volledige productportefeuille: mengvoer, specialiteiten, co-producten (w.o. DML), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer). 
3. Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap.