Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar ​2023

10 augustus 2023 - 07:02 uur

Resultaten onderstrepen belang herziene strategie en kostenbesparingen  

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar ​2023​:   
“De forse daling van het resultaat over het eerste halfjaar 2023 onderstreept het belang van de herziene strategie, die in dit transitiejaar voortvarend wordt geïmplementeerd. De prijsconcurrentie is in volatiele marktomstandigheden toegenomen waardoor onze volumes verder onder druk kwamen en daarmee ook onze brutowinst. Het antwoord op deze uitdaging zit in de uitvoering van de strategie. Lokale verantwoordelijkheid met commerciële flexibiliteit en een gedifferentieerde aanpak staan hierin centraal. We zijn de hiervoor benodigde reorganisatie dit jaar aan het doorvoeren. De uitkomst is bepaald: minder managementposities en korte lijnen naar de klant. In ons aanbod aan klanten staat de voerkwaliteit voorop. We benutten onze nutritionele kennis en voeren kostenbesparingsprogramma’s door om scherpe verkoopprijzen in onze lokale markten te zetten. Deze aanpak moet gaan leiden tot verbetering van onze volumeontwikkeling en daardoor brutowinst.  We zijn ervan overtuigd hiermee in onze markten bij te kunnen dragen aan een sterke agrarische keten waarbij verduurzaming en rendement hand in hand gaan. We boeken voortgang op ESG gebied; we werken steeds meer samen met boeren en ketenpartners aan het verder verlagen van onze CO2 – voetafdruk door bijvoorbeeld meer reststromen te gebruiken en door het leveren van specifiek advies. Geografisch gezien zijn keuzes gemaakt. We verwachten de aangekondigde verkoop van de activiteiten in België rond het einde van het derde kwartaal te kunnen afronden. Hiervoor hebben we in deze resultaten reeds een bijzondere waardevermindering meegenomen. De keuzes die we gemaakt hebben in het cluster Duitsland/Polen zijn, getuige de resultaten, bemoedigend evenals onze keuze voor een gedifferentieerde aanpak voor de herkauwerssector in het Verenigd Koninkrijk. Dit sterkt ons in het vertrouwen dat het tweede halfjaar beter zal zijn dan het eerste halfjaar, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Met onze strategie en betrokken medewerkers kunnen wij constructief bijdragen aan een solide, duurzame toekomst voor onze sector en onze belanghebbenden. De recent aangekondigde overname van Piast in Polen, waarmee we onze positie in deze groeimarkt vergroten, is hiervan een voorbeeld .” 

geconsolideerde kerncijfers h1 2023