Subsidie voor ketensamenwerking cyber security in de agrarische sector

8 september 2020

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de ketensamenwerking cyber security in de agrarische sector (waarvan ForFarmers oprichter is) geselecteerd voor de subsidie Cyberweerbaarheid 2020. Dankzij deze subsidie kan de ketensamenwerking – bestaande uit cyber security-experts van ForFarmers, De Heus, Nutreco, VION, FrieslandCampina, Eurofins en onder aanvoering van AgroConnect – de gehele agrarische sector nog beter beveiligen tegen security risico's. Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de begrote kosten die voor subsidie in aanmerking komen; de ketensamenwerking ontvangt 109.960 euro subsidie.

Basis beveiligingsniveau in de agrarische sector

Het ministerie heeft een subsidiepotje voor samenwerkingen op het gebied van cyberweerbaarheid, om zo het Nederlandse bedrijfsleven digitaal veiliger te maken. De ketensamenwerking is één van de zes organisaties die subsidie ontvangt. De commissie oordeelde: "Het project wordt gedragen door de zes belangrijke ketenpartijen in de agrarische sector. Deze grote partijen nemen verantwoordelijkheid door voortrekker te zijn. De agrarische sector is daarnaast een grote en belangrijke sector in Nederland. Het is goed om hier een cyberweerbaarheidsnetwerk voor op te zetten."

Johan Rambi, Group Security Officer bij ForFarmers reageert enthousiast: "We zijn hartstikke trots en blij dat het ministerie het belang inziet van cyber security in de agrarische sector en ons hierbij financieel ondersteunt. Met dit bedrag kunnen we een sector security standaard opzetten en bijbehorende hulpmiddelen realiseren die geschikt zijn voor alle ketenpartners (en met name MKB bedrijven). Hiermee willen we een basis beveiligingsniveau creëren in de agrarische sector."