Update inkoop aandelen ForFarmers

2 juni 2016

ForFarmers N.V. heeft in de periode van 24 mei 2016 tot en met 1 juni 2016 139.111 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van € 7,01 per aandeel, voor een totaal bedrag van € 975.168. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van ForFarmers op 15 april 2016 en vormen een onderdeel van het inkoopprogramma ten behoeve van het werknemersparticipatieplan zoals aangekondigd op 18 april 2016.

Het totaal dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 325.715 aandelen, voor een totaalbedrag van € 2.167.086.