Voordracht herbenoeming de heer C.J.M. van Rijn

17 maart 2016

De Raad van Commissarissen van ForFarmers B.V. heeft de heer Van Rijn ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voorgedragen aan de Algemene Vergadering van ForFarmers B.V. die wordt gehouden op 15 april 2016. De heer Van Rijn wordt voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn relevante kennis en ervaring op het gebied van administratieve organisatie en interne controle die hij heeft opgedaan bij onder andere Nutreco N.V.

De agenda en de toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering zijn per 23 maart 2016 beschikbaar op deze website.

Voorts heeft de Raad van Commissarissen op 16 maart 2016 het rooster van aftreden aangepast en vastgesteld conform onderstaand schema.
 

Naam Jaar laatste benoeming Hernoembaar in Aftredend uiterlijk in
Addink-Berendsen J.W.   2014   2018   2022
Eggink J.W.   2014      2018
Wunnekink W.M.   2015   2019   2027
Mulder H.   2014      2017
Rijn C.J.M. van   2012   2016   2024
Hulshof V.A.M.   2014   2018   2026