Voortgang en einde inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (26 februari)

26 februari 2018

ForFarmers N.V. (hierna ‘ForFarmers’) heeft in de periode van 19 februari 2018 tot en met 23 februari 2018 82.196 aandelen ingekocht.
Het totaal aantal aandelen dat voor het inkoopprogramma is ingekocht bedraagt 6.363.782, voor een totaalbedrag van €62.773.124. ForFarmers rondt hiermee het inkoopprogramma eigen aandelen af.

De aandelen in de periode 19 februari 2018 tot en met 23 februari 2018 zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €9,66 per aandeel, voor een totaalbedrag van €793.685. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het inkoopprogramma bestond uit twee delen: a) het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van €60 miljoen om de balans efficiënter te maken (6.062.222 aandelen), en b) het inkopen van eigen aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen. Voor de medewerkersparticipatieplannen zijn 301.560 aandelen ingekocht voor een totaalbedrag van €2.611.335.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.