Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (11 mei 2020)

11 mei 2020 - 06:57 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 4 mei 2020 tot en met 8 mei 2020 109.771 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €5,92 per aandeel, voor een totaalbedrag van €649.331. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van ForFarmers op 24 april 2020 om het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen voor in totaal €30 miljoen, zoals aangekondigd op 3 mei 2019, af te ronden. Tevens zijn er vanaf 29 april jl. eigen aandelen ingekocht voor de medewerkersparticipatieplannen voor 2020, zoals aangekondigd in het persbericht van 24 april jl. met betrekking tot de besluiten van de AvA.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens deze programma’s is ingekocht bedraagt 4.511.350 aandelen, voor een totaalbedrag van €27.790.059.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.