Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (14 mei)

14 mei 2018

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 7 mei 2018 tot en met 11 mei 2018 32.266 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €11,68 per aandeel, voor een totaalbedrag van €376.959. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2018 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2018.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 120.000 aandelen, voor een totaalbedrag van €1.409.899.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.