Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (15 januari)

15 januari 2018

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 8 januari 2018 tot en met 12 januari 2018 57.500 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €10,17 per aandeel, voor een totaalbedrag van €584.614. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Al-gemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 5.859.136 aandelen, voor een totaalbedrag van €57.803.628.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.