Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (24 juli)

24 juli 2017

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 17 juli 2017 tot en met 21 juli 2017 218.500 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €10,06 per aandeel, voor een totaalbedrag van €2.198.689. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 3.469.417 aandelen, voor een totaalbedrag van €32.908.749. ForFarmers heeft nu 3% van de eigen aandelen ingekocht.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.