Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (27 november)

27 november 2017

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 20 november 2017 tot en met 24 november 2017 102.670 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €9,91 per aandeel, voor een totaalbedrag van €1.017.944. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Alge-mene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het in-koopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 5.358.512 aandelen, voor een totaalbedrag van €52.690.727.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.