Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (3 januari 2022)

3 januari 2022 - 08:00 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 27 december 2021 tot en met 31 december 2021 277.038 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €3,98 per aandeel, voor een totaalbedrag van €1.102.589. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers op 23 april 2021 voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van de geplaatste aandelen en het op 1 december jl. aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen tot een maximumbedrag van €50 miljoen.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 2.023.157 aandelen, voor een totaalbedrag van €7.914.162.