Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (6 december 2021)

6 december 2021 - 08:00 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 2 december 2021 tot en met 3 december 2021 224.000 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €3,73 per aandeel, voor een totaalbedrag van €835.184. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers op 23 april 2021 voor het inkopen van eigen aandelen tot een maximum van 10% van de geplaatste aandelen en het op 1 december jl. aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen tot een maximumbedrag van €50 miljoen.