Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (8 januari)

8 januari 2018

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 2 januari 2018 tot en met 5 januari 2018 33.143 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €10,29 per aandeel, voor een totaalbedrag van €341.079. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Al-gemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 5.801.636 aandelen, voor een totaalbedrag van €57.219.013.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.