Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (8 mei 2023)

8 mei 2023 - 07:59 uur

ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft 20.800 aandelen ingekocht in de periode van 2 mei 2023 tot en met 5 mei 2023.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €2,85 per aandeel, voor een totaalbedrag van €59.252. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers op 13 april 2023. De machtiging betreft de inkoop van eigen aandelen zodat ForFarmers haar verplichtingen kan nakomen die voortvloeien uit (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en verplichtingen uit medewerkersparticipatieplannen 2022. Het gaat om maximaal 625.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €3.125.000,-. 

Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 71.518 aandelen, voor een totaalbedrag van €206.632.