Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers (8 mei)

8 mei 2017

ForFarmers N.V. (hierna "ForFarmers") heeft in de periode van 2 mei 2017 tot en met 5 mei 2017 227.000 aandelen ingekocht.

De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van € 8,69 per aandeel, voor een totaalbedrag van € 1.971.712. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 als onderdeel van het inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 mei 2017.

Meer informatie over het inkoopprogramma is beschikbaar op de website van ForFarmers (www.forfarmersgroup.eu).

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.